Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar innehåller rekommendationer om osteoporos, artros och inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med vård av rörelseorganens sjukdomar och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område.

Revidering av riktlinjerna

Under hösten 2017 har Socialstyrelsen påbörjat arbetet med att revidera nuvarande nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. En remissversion av de reviderade riktlinjerna beräknas vara klar i början av 2020.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

 • Målnivåer – Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

  Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

 • Nationella riktlinjer – Utvärdering – Vård vid rörelseorganens sjukdomar

  Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

 • Kontakt

  Övergripande frågor om riktlinjerna
  Anders Berg
  075-247 45 18

  Kunskapsunderlag
  Petra Ekerot
  075-247 34 93

  Indikatorer, målnivåer och utvärdering
  Christina Broman
  075-247 40 60