Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med en fragmentering av kroppsupplevandet, spännings- eller stressproblematik eller ångest och oro

 • Tillstånd: Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med en fragmentering av kroppsupplevandet, spännings- eller stressproblematik eller ångest och oro
 • Åtgärd: Behandling med Basal Kroppskännedom (Basic Body Awareness Therapy)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för åtgärdens effekt är otillräckligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Personer besväras av problem inom de indikerade områdena trots adekvat medicinering och utebliven insats kan innebära att dessa problem kvarstår eller förvärras.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med en fragmentering av kroppsupplevandet, spännings- eller stressproblematik eller ångest och oro är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av behandling med basal kroppskännedom.

För patienter med schizofreni finns ingen systematisk översikt. En äldre studie med RCT-design som omfattade 32 patienter [1] visade vid en tolvmånaders uppföljning att behandling med basal kroppskännedom, jämfört med sedvanlig behandling, medförde en större förbättring i en rörelsefaktor som består av olika delar såsom muskelspänning, brist på medrörelser vid gång, rörelsearmod, oförmåga att röra en kroppsdel i taget, och färre dagar på sjukhus (osäkerhet i underlaget).

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar. Ett vetenskapligt underlag för effekterna av åtgärden saknas.

Referenser

 1. Roxendal, G. Body Awareness Therapy and the Body Awareness Scale, Treatment and Evaluation in Psychiatric Physiotherapy. Avhandling Göteborgs universitet 1985.

 

Kontakt