Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och kvarstående positiva eller negativa psykossymtom
 • Åtgärd: Kognitiv beteendeterapi i grupp

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda personer med schizofreni och kvarstående symtomkognitiv beteendeterapi i grupp, endast inom ramen för vetenskapliga studier (FoU).

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är motstridigt.

Kommentar

Studier som pågår kan komma att ändra rekommendationen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Personer besväras av kvarstående positiva och negativa symtom trots medicinering.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av kognitiv beteendeterapi i grupp.

I en systematisk översikt av gruppterapi [1] ingick fem studier med sammantaget 225 patienter, varav tre med RCT-design. Översikten visar förbättringar i några av studierna, inom några områden. Den presenteras utan metaanalys och inga effektstorlekar har beräknats. Blindning anges inte. Jämförelsegrupper är väntelista och i något fall en grupp som har fått lägre antal sessioner. Metodologiska problem i studierna (för få deltagare, ej RCT, bortfall och ingen uppgift om blindning) medför att inga slutsatser kan dras. Bara en av de fem studierna, en med RCT-design, var med i Wykes [2] genomgång.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar. Ett vetenskapligt underlag för effekterna av åtgärden saknas.

Referenser

 1. Lawrence, R, Bradshaw, T, Mairs, H. Group cognitive behavioural therapy for schizophrenia: a systematic review of the literature. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2006; 13(6):673-81.
 2. Wykes, T, Steel, C, Everitt, B, Tarrier, N. Cognitive behavior therapy for schizophrenia: effect sizes, clinical models, and methodological rigor. Schizophr Bull. 2008; 34(3):523-37.

 

Kontakt