Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har minderåriga barn (0-18 år)

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har minderåriga barn (0-18 år)
 • Åtgärd: Åtgärder i form av specifikt anpassat föräldrastöd

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är konsekvenserna av en utebliven åtgärd och en bedömning att åtgärden kan bidra till en förbättrad situation för barn till föräldrar med schizofreni.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Personer med en schizofrenidiagnos riskerar i sitt föräldraskap en nedsatt omsorgsförmåga, vilket kan leda till att barnens utveckling och hälsa påverkas negativt.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har minderåriga barn (0 till 18 år) är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärder i form av specifikt anpassat föräldrastöd.

Systematiska översikter av god kvalitet saknas på detta område. Däremot har en översikt som beskriver dessa åtgärder för målgruppen identifierats [1] samt en svensk studie som bland annat belyser behovet av åtgärder [2].

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar. Ett vetenskapligt underlag för effekterna av åtgärden saknas.

Referenser

 1. Oyserman, D, Mowbray, CT, Zemencuk, JK. Resources and supports for mothers with severe mental illness. Health Soc Work. 1994; 19(2):132-42.
 2. Ostman, M, Hansson, L. Children in families with a severely mentally ill member. Prevalence and needs for support. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2002; 37(5):243-8.

 

Kontakt