Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har kontakt med familj eller närstående

 • Tillstånd: Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har kontakt med familj eller närstående
 • Åtgärd: Familjeinterventioner

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

 • erbjuda familjeinterventioner till personer med schizofreni som har kontakt med sin familj eller sina närstående (prioritet 1).

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är konsekvenserna av en utebliven åtgärd, åtgärdens stora patientnytta och att åtgärden har hög evidens för effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Stress hos anhöriga, som kommer till uttryck i form av en hög grad av kritik, fientlighet eller överengagemang, kan medföra risk för återfall hos personen.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

 • minskar familjeinterventioner, i tillägg till sedvanlig behandling, återfallen hos patienten och minskar inläggningarna på sjukhus i jämförelse med enbart sedvanlig behandling (evidensstyrka 1)
 • tycks familjeinterventioner vara mer effektiva när det gäller psykiskt välmående, social funktion och livskvalitet (evidensstyrka 3)
 • påverkar familjeinterventioner inte risken för självmord (evidensstyrka 2).

En nyligen uppdaterad Cochrane-översikt [1] har använt en rigorös metodik och är av god kvalitet. Den innehåller ett flertal stora välgjorda RCT-studier med entydiga resultat. Totalt inkluderar översikten 43 studier och 4 124 patienter. Familjeinterventioner minskar återfallen inom ett år (N = 16; relativ risk 0,71; konfidensintervall 0,6 till 0,8; NNT 8, konfidensintervall 6 till 11), inläggningarna på sjukhus efter ett år (N = 8; relativ risk 0,78 till 1,0; NNT 8, konfidensintervall 6 till 13) samt ökar följsamheten till medicinering (N = 7; relativ risk 0,74; konfidensintervall 0,6 till 0,9; NNT 7, konfidensintervall 4 till 19). Familjeinterventioner kan förbättra den sociala situationen och det känslomässiga klimatet, men de påverkar inte risken för självmord

En tidigare översikt från 2002 [2] visar resultat i samma riktning som översikten ovan.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar. Kostnadsberäkningar finns, men kostnadseffektiviteten för familjeintervention som tillägg till sedvanlig behandling har inte kunnat bedömas.

Referenser

 1. Pharaoh, F, Mari, J, al., e. Family intervention for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2008; 4.
 2. Pilling, S, Bebbington, P, Kuipers, E, Garety, P, Geddes, J, Orbach, G, et al. Psychological treatments in schizophrenia: I. Meta-analysis of family intervention and cognitive behaviour therapy. Psychol Med. 2002; 32(5):763-82.

 

Kontakt