Oupptäckt psykos

 • Tillstånd: Oupptäckt psykos
 • Åtgärd: Utbildning av allmänläkare i tidig upptäckt av psykostecken samt tillgång till direkt hänvisning till ett specialteam

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • utbilda allmänläkare i tidig upptäckt av psykostecken och erbjuda personer med tidiga tecken på psykos direkt hänvisning till ett specialteam (prioritet 3).

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är konsekvenserna av en utebliven åtgärd och att åtgärden ger förutsättningar för tidig bedömning och behandling.

Hur allvarligt är tillståndet?

Konsekvenser av en utebliven åtgärd: Att inte ha kontakt med vården kan påverka personens sjukdomsförlopp och sociala liv negativt. Förhoppningen är att tidiga åtgärder ska förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid en oupptäckt psykos tycks utbildning av allmänläkare i tidig upptäckt av psykostecken samt tillgång till direkt hänvisning till specialteam för vård och bedömning, i jämförelse med enbart vård som vanligt, minska tiden mellan upptäckt och behandling (visst vetenskapligt underlag).

Det finns inte någon systematisk översikt på området. I en randomiserad kontrollerad studie från London [1] randomiserades 46 allmänläkare till utbildning i tidig upptäckt av psykostecken och tillgång till en direkt hänvisningsväg till ett specialteam, eller till kontrollbetingelsen att fortsätta tillhandahålla vård som vanligt. Detta ökade direkthänvisningarna till psykiatrin från primärvården och minskade tiden mellan upptäckt och inledande av behandling för patienterna, men den totala DUP-tiden påverkades marginellt eftersom merparten av denna tid låg före kontakten med allmänläkaren.

Vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom det saknas studier och några kostnadsberäkningar inte har genomförts.

Referenser

 1. Power, P, Iacoponi, E, Reynolds, N, Fisher, H, Russell, M, Garety, P, et al. The Lambeth Early Onset Crisis Assessment Team Study: general practitioner education and access to an early detection team in first-episode psychosis. Br J Psychiatry Suppl. 2007; 51:s133-9.

 

Kontakt