Hur vi för en diskussion om riktlinjerna

Vi ger först ut en preliminär version av riktlinjerna. Istället för att skicka ut riktlinjerna på en traditionell remissrunda diskuteras den preliminära versionen av riktlinjerna på regionala seminarier för beslutsfattare.

Regionen eller kommunerna förbereder seminariet. De gör bland annat en praxisbeskrivning och en konsekvensbeskrivning av vilka konsekvenser det skulle få i just deras region om de följer rekommendationerna i riktlinjerna.

När regionerna har genomfört seminarierna och vi har tagit ställning till eventuella skriftliga synpunkter ger Socialstyrelsen ut en slutlig version av riktlinjerna.

Hur vi för en diskussion i nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

I samband med att den preliminära versionen publicerades presenterade Socialstyrelsen riktlinjen på 15 länsvisa seminarier. Därefter tog Socialstyrelsen emot synpunkter. Projektledningen gick igenom och bearbetade synpunkterna som låg till grund för arbetet med den slutliga versionen.

Kontakt