Områden i riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Vi har delat in riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofeniliknande tillstånd i följande områden:

 • Tidiga åtgärder
  • Tidiga åtgärder för nyinsjuknade personer
 • Delaktighet
  • Åtgärder för att öka individens deltagande i vård och omsorg
  • Åtgärder för att öka individens inflytande och delaktighet i vård och omsorg
 • Utbildning
  • Psykopedagogiska åtgärder för att ge kunskap om sjukdomen
  • Familjeinterventioner för att minska stressen i familjen och förebygga återfall
  • Stöd i föräldraskap för personer med schizofreni
 • Psykologisk behandling
  • Psykologisk behandling mot kvarstående symtom
 • Kognitiv/social träning
  • Kognitiv träning för att förbättra funktionsnedsättningar
  • Åtgärder för att förbättra sociala färdigheter
 • Arbete
  • Åtgärder för ökad delaktighet i form av arbetsinriktad rehabilitering och sysselsättning
 • Boende
  • Boende och åtgärder i form av anpassat stöd
 • Samordning
  • Samordnade åtgärder för att tillgodose kontinuitet i vård och omsorg