Kognitiv/social träning

Personer med schizofreni har ofta nedsatt kognitiv förmåga. Personer med schizofreni kan också ha svårt med sociala färdigheter som kommunikation och att relatera till andra.

Innehåll:

Kognitiv träning för att förbättra funktionsnedsättningar

Åtgärder för att förbättra den kognitiva förmågan inriktar sig på träning för att förbättra exempelvis minnesförmågan och förmågan att uppmärksamma, planera och lösa problem. Denna träning kan utföras med hjälp av datorstöd. Träningen kan förekomma i kombination med andra rehabiliterande åtgärder såsom social färdighetsträning eller arbetsinriktad rehabilitering.

Integrerad psykologisk terapi – kognitiv träning
Integrerad psykologisk terapi (IPT-k) är ett manualbaserat program med kognitiv beteendeterapeutisk grund, som integrerar kognitiv träning och träning med psykosocial inriktning. Integrerad psykologisk terapi – kognitiv träning ges i tillägg till sedvanlig behandling och kan ges i grupp.

Rekommendation om kognitiv träning för att förbättra funktionsnedsättningar
Hälso- och sjukvården bör

Åtgärder för att förbättra sociala färdigheter

Social färdighetsträning syftar till att träna dessa funktioner och även upprätthålla ändamålsenliga kontakter med vården och stödfunktioner. Träningen har som mål att ge större möjligheter att leva ett självständigt liv, minska antalet återfall i akut sjukdom, öka förmågan och utbytet av att umgås med andra, bli mer kunnig om egna psykologiska reaktioner, minska kvarstående symtom och få en större förmåga till samarbete med vården.

Ett självständigt liv
Modellen Ett självständigt liv (ESL) innehåller olika moduler som fokuserar på till exempel medicinering, symtom, vardagligt samtal med andra och konfliktlösning. Modellen kan användas i olika sammanhang såsom inom psykiatrisk vård, på boendeenheter eller inom dagverksamhet av olika slag. Träning enligt ESL-modellen ges som tillägg till sedvanlig behandling och kan ges individuellt eller i grupp.

Rekommendation om åtgärder för att förbättra sociala färdigheter
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör