/
/

Centrala rekommendationer i riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Här hittar du centrala rekommendationer som kan komma att påverka praxis och resursfördelning inom vården av schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Syftet med rekommendationerna är att ge vägledning för beslut om resursfördelning på gruppnivå.

Välj det område du vill läsa mer om

 • Tidiga åtgärder
  • Tidiga åtgärder för nyinsjuknade personer
 • Delaktighet
  • Åtgärder för att öka individens deltagande i vård och omsorg
  • Åtgärder för att öka individens inflytande och delaktighet i vård och omsorg
 • Utbildning
  • Psykopedagogiska åtgärder för att ge kunskap om sjukdomen
 • Psykologisk behandling
  • Psykologisk behandling mot kvarstående symtom
 • Kognitiv/social träning
  • Kognitiv träning för att förbättra funktionsnedsättningar
  • Åtgärder för att förbättra sociala färdigheter
 • Arbete
  • Åtgärder för ökad delaktighet i form av arbetsinriktad rehabilitering och sysselsättning
 • Boende
  • Boende och åtgärder i form av anpassat stöd
 • Samordning
  • Samordnade åtgärder för att tillgodose kontinuitet i vård och omsorg