/

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni ger rekommendationer inom områdena tidiga åtgärder, delaktighet, utbildning, psykologisk behandling, kognitiv/social träning, arbete, boende och samordning. 2014 kompletterades de med riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och rapporten riktar sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område.

Riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni

Som ett komplement till riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni tillkom 2014 riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling.

Uppföljning

Vi gör utvärderingar för att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården.

  • Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni

    Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

  •