/

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni innefattar rekommendationer inom områdena tidiga åtgärder, delaktighet, utbildning, psykologisk behandling, kognitiv/social träning, arbete, boende och samordning. Riktlinjen kompletterades år 2014 med rekommendationer om antipsykotisk läkemedelsbehandling i en separat publikation.

Ladda ner riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni


Ladda ner riktlinjerna för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni


Om riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni