Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni innefattar rekommendationer inom områdena tidiga åtgärder, delaktighet, utbildning, psykologisk behandling, kognitiv/social träning, arbete, boende och samordning. Riktlinjen kompletterades år 2014 med rekommendationer om antipsykotisk läkemedelsbehandling i en separat publikation.

Ladda ner riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni


Ladda ner riktlinjerna för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni


Om riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni

Kontakt

Övergripande frågor
Arvid Widenlou Nordmark
075-247 39 82

Indikatorer
Gunilla Ringbäck Weitoft
075-247 36 69