Andnöd vid lungcancer och syrgasmättnad på mer än 90 procent

 • Tillstånd: Andnöd vid lungcancer och syrgasmättnad på mer än 90 procent
 • Åtgärd: Tillförsel av syrgas

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör inte

 • erbjuda syrgas till personer med andnöd som har en syrgasmättnad i blodet.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon patientnytta och att det finns måttlig evidens för detta.

Kommentar

Systemiskt morfin är ett behandlingsalternativ med god effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket försämrad livskvalitet.

Andnöd i vila drabbar minst hälften av lungcancerpatienterna i livets slutskede och är ofta förenad med en rädsla för kvävning. Symtomet har ingen självklar koppling till mängden syre i blodet utan kan förekomma vid fullgod syresättning.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade tre systematiska översikter som belyst syrgastillförsel som lindrande åtgärd [1-3]. Den senaste och mest omfattande inkluderade fem studier med sammanlagt 148 cancerpatienter (65 procent lungcancer, 15 procent lungmetastaser) som jämfört syrgastillförsel med luft i randomiserade kontrollerade studier med cross-over-metodik [1]. Metaanalysen baseras på fyra studier och 134 personer eftersom en studie exkluderades på grund av att individuella data inte var tillgängliga.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid andnöd i samband med lungcancer och syrgasmättnad på mer än 90 procent har syrgastillförsel ingen lindrande effekt på andnöd i vila eller under 6 minuters gångtest (måttlig evidensstyrka).

Syrgastillförsel har inte effekt på andnöd hos person med syrgasmättnad på mer än 90 procent (icke-hypoxisk) i vila eller under 6 minuters gångtest [1]. Vid syrgasmättnad under 90 procent får syrgastillförseln utprovas individu-ellt då den kan ha lindrande effekt [1].

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Uronis, HE, Currow, DC, McCrory, DC, Samsa, GP, Abernethy, AP. Oxygen for relief of dyspnoea in mildly- or non-hypoxaemic patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. Br J Cancer. 2008; 98(2):294–9.
 2. Cranston, JM, Crockett, A, Currow, D. Oxygen therapy for dyspnoea in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (3):CD004769.
 3. Booth, S, Wade, R, Johnson, M, Kite, S, Swannick, M, Anderson, H. The use of oxygen in the palliation of breathlessness. A report of the expert working group of the Scientific Committee of the Association of Palliative Medicine. Respir Med. 2004; 98(1):66–77.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35