Andnöd vid lungcancer i pallitativt skede

 • Tillstånd: Andnöd vid lungcancer i pallitativt skede
 • Åtgärd: Inhalation av morfin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör inte

 • erbjuda inhalation av opiater vid andnöd.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon patientnytta, men det är låg evidens för detta.

Kommentar

Systemiskt morfin är en alternativ behandling med god effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket försämrad livskvalitet.

Andnöd i vila drabbar minst hälften av lungcancerpatienterna i livets slutskede och är ofta förenad med en rädsla för kvävning. Symtomet har ingen självklar koppling till mängden syre i blodet utan kan förekomma vid fullgod syresättning.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade tre systematiska översikter [1-3], som bland annat innehåller tre stycken randomiserade kontrollerade studier [4-6] med 103 cancerpatienter som behandlats med inhalation av morfin i singeldos.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid andnöd i samband med lungcancer i palliativt skede har behandling med inhalation av morfin ingen positiv effekt på andnöd (låg evidensstyrka).

Ingen av studierna visar signifikant effekt av inhalation av morfin [4-6].

Saknas någon information i studierna?

Det finns inga resultat av långtidsstudier.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Beskrivningar av biverkningar är ofullständiga i inkluderade studier.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Ben-Aharon, I, Gafter-Gvili, A, Paul, M, Leibovici, L, Stemmer, SM. Interventions for alleviating cancer-related dyspnea: a systematic review. J Clin Oncol. 2008; 26(14):2396–404.
 2. Viola, R, Kiteley, C, Lloyd, NS, Mackay, JA, Wilson, J, Wong, RK. The management of dyspnea in cancer patients: a systematic review. Support Care Cancer. 2008; 16(4):329–37.
 3. Jennings, AL, Davies, AN, Higgins, JP, Gibbs, JS, Broadley, KE. A systematic review of the use of opioids in the management of dyspnoea. Thorax. 2002; 57(11):939–44.
 4. Abstracts of papers and posters presented at the meeting of the Palliative Care Research Forum held in Durham on 8–9 November 1995. Palliat Med. 1996; 10(1):55–82.
 5. Grimbert, D, Lubin, O, de Monte, M, Vecellio None, L, Perrier, M, Carre, P, et al. [Dyspnea and morphine aerosols in the palliative care of lung cancer]. Rev Mal Respir. 2004; 21(6 Pt 1):1091–7.
 6. Bruera, E, Sala, R, Spruyt, O, Palmer, JL, Zhang, T, Willey, J. Nebulized versus subcutaneous morphine for patients with cancer dyspnea: a preliminary study. J Pain Symptom Manage. 2005; 29(6):613–8.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35