Områden i riktlinjerna för lungcancervård

Vi har delat in riktlinjerna för lungcancervård i följande områden: