Kurativ behandling - läkemedelsbehandling

Många radikalt opererade personer får tillbaka sin lungcancer. Över en tredjedel av personerna som opererats dör trots operationen i lungcancer. Behandling med cytostatika efter operationen har studerats som en möjlighet att öka andelen personer som blir friska från sin lungcancer.

Cytostatika som tilläggsbehandling till radikalt opererade personer med lungcancer

Med radikal operation menar man att hela tumören, delar av lungan och lymfkörtlar tas bort. Det är personer med lungcancer i stadium I–II och i vissa fall IIIA som opereras ifall det inte finns omständigheter som talar emot operation. Trots detta får många radikalt opererade personer tillbaka sin lungcancer. Över en tredjedel av personerna som opererats dör trots operationen i lungcancer.

Behandling med cytostatika efter operationen har studerats som en möjlighet att öka andelen personer som blir friska från sin lungcancer. Cytostatika är läkemedel med förmåga att döda cancerceller. Känsligheten varierar för olika läkemedel, olika cancertyper och mellan olika personer med samma cancertyp. I dagsläget behövs fler och större vetenskapliga studier innan man vet om cytostatika efter en lungcanceroperation bidrar till att fler personer med icke småcellig lungcancer i stadium IA överlever sin sjukdom. Däremot finns stöd för att cytostatika efter operation ökar chansen till bot för patienter med icke småcellig lungcancer i stadium IB. Cytostatika som tilläggsbehandling till operation vid mer avancerad lungcancer (stadium II och IIIA) är en etablerad behandling i dagens hälso- och sjukvård.

Rekommendationer om kurativ läkemedelsbehandling
Hälso- och sjukvården bör 

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för vetenskapliga studier