/
/

Centrala rekommendationer i riktlinjerna för lungcancervård

Här hittar du centrala rekommendationer som kan komma att påverka praxis och resursfördelning inom lungcancervården. Syftet med rekommendationerna är att ge vägledning för beslut om resursfördelning på gruppnivå.

Välj det område du vill läsa mer om