<%= GetMarkupText("MainLogo_AltText")%>
/

Inaktuellt

Denna publikation eller webbsida gäller inte längre. För att läsa inaktuella publikationer som saknar pdf, vänd dig till KB.

Nationella riktlinjer för diabetesvården

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 innefattar rekommendationer vid typ 1-diabetes och typ 2-diabetes inom områdena screening, prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, förebyggande av hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, förebyggande av komplikationer och graviditet.