Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll
 • Åtgärd: GLP-1-analog i monoterapi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på HbA1c och vikt samt låg risk för hypoglykemier. 

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Typ 2-diabetes behandlas efter diagnos vanligtvis med livsstilsåtgärder samt tillägg av orala glukossänkande läkemedel vid otillräcklig glukoskontroll. Behandling med GLP-1-analog i monoterapi vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll har bedömts. 

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. 

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll medför GLP-1-analog i monoterapi

 • HbA1c sänkning om cirka 6 till 17 mmol/mol, likvärdig den som ses vid metforminbehandling i monoterapi (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • viktreduktion likvärdig den som ses vid metforminbehandling i monoterapi (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • låg förekomst av hypoglykemi, på nivå likvärdig med metformin i mono-terapi (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

De vanligaste biverkningarna vid behandling med GLP-1-analog är gastroin-testinala, framför allt illamående. Förekomsten i de aktuella studierna varie-rar mellan 12 och 33 %. Endast en mindre andel patienter avslutade läkemedelsbehandling pga dessa biverkningar. Det är ännu inte helt klarlagt huruvida behandling med GLP-1-analog kan vara associerad med pankreas-sjukdom.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 4 RCT studier [1-4]. Slutsatserna baseras på 2744 personer för samtliga effektmått. Identifierade studier som enbart har inkluderat japansk population har inte inkluderats i denna sammanställning.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Garber, A, Henry, R, Ratner, R, Garcia-Hernandez, PA, Rodriguez-Pattzi, H, Olvera-Alvarez, I, et al. Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 diabetes (LEAD-3 Mono): a randomised, 52-week, phase III, double-blind, parallel-treatment trial. Lancet (London, England). 2009; 373(9662):473-81.
 2. Russell-Jones, D, Cuddihy, RM, Hanefeld, M, Kumar, A, Gonzalez, JG, Chan, M, et al. Efficacy and safety of exenatide once weekly versus metformin, pioglitazone, and sitagliptin used as monotherapy in drug-naive patients with type 2 diabetes (DURATION-4): a 26-week double-blind study. Diabetes care. 2012; 35(2):252-8.
 3. Fonseca, VA, Alvarado-Ruiz, R, Raccah, D, Boka, G, Miossec, P, Gerich, JE, et al. Efficacy and safety of the once-daily GLP-1 receptor agonist lixisenatide in monotherapy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in patients with type 2 diabetes (GetGoal-Mono). Diabetes care. 2012; 35(6):1225-31.
 4. Umpierrez, G, Tofe Povedano, S, Perez Manghi, F, Shurzinske, L, Pechtner, V. Efficacy and safety of dulaglutide monotherapy versus metformin in type 2 diabetes in a randomized controlled trial (AWARD-3). Diabetes care. 2014; 37(8):2168-76.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94