Typ 2-diabetes

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes
 • Åtgärd: Individuella utbildningsprogram

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för en mycket liten effekt på HbA1c och att alternativet (gruppbaserade utbildningsprogram) har låg kostnad per vunnen QALY jämfört med individuella utbildningsprogram.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Individuell utbildning innebär att diabetessjuksköterska eller läkare utbildar den enskilda patienten i att förstå vad sjukdomen och dess behandling innebär, vilka hjälpmedel som finns och hur patienten bäst ska kunna hantera sin egenvård. Den individuella utbildningen kan ges vid personliga besök hos läkare eller diabetessjuksköterska.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes

 • har individuellt utbildningsprogram effekten cirka 2 mmol/mol (sänkning) av effektmåttet HbA1c jämfört med sedvanlig vård (starkt vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden individuella utbildningsprogram på effektmåttet livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget för detta tillstånds- och åtgärdspar har tagits fram av SBU [1]. Åtgärden individuell utbildning vid tillståndet typ 2-diabetes har studerats i dels de sex studier som ingick i SBU:s systematiska översikt [2-7] och dels ytterligare två randomiserade kontrollerade studier publicerade efter 2008 [8, 9]. I metaanalys framkom att HbA1c sänktes med i genomsnitt 0,17 procentenheter efter individuellt program.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen jämförde i en modellbaserad analys individuell patientutbildning motsvarande ett extra vårdbesök per år med en mer omfattande strukturerad gruppbaserad utbildning för personer med typ 2-diabetes. Den strukturerade gruppbaserade patientutbildningen bedömdes innebära en låg till måttlig kostnad per vunnen QALY jämfört med individuella utbildningsprogram (kalkylerad). Analysen hade ett samhällsekonomiskt perspektiv och inkluderade kostnader för sjukvården och kostnader som bärs av deltagarna i utbildningen.

Referenser

 1. SBU. Patientutbildning vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt 2009.
 2. Gabbay, R, Lendel, I, Saleem, T, Shaeffer, G, Adelman, A, Mauger, D, et al. Nurse case management improves blood pressure, emotional distress and diabetes complication screening. Diabetes Research and Clinical Practice. 2006; 71:28-35.
 3. Goudswaard, A, Stolk, R, Zuithoff, N, DeWalk, H, Rutten, G. Long-term effects of self-management education for patients with type 2 diabetes taking maximal oral hypoglycaemic therapy: a randomized trial in primary care. Diabetic Medicine. 2004; 21:491-6.
 4. Ko, G, Li, J, Kan, E, Lo, M. Effects of a structured health education programme by a diabetic education nurse on cardiovascular risk factors in Chinese Type 2 diabetic patients: a 1-year prospective randomized study. Diabetic Medicine. 2004; 21:1274-9.
 5. Piette, J, Weinberger, M, McPhee, S. The effect of automated calls with telephone nurse follow-up on patient-centered outcomes of diabetes care: a randomized controlled trial. Medical Care. 2000; 38:218-30.
 6. Piette, J, Weinberger, M, Kraemer, F, McPhee, S. Impact of automated calls with nurse follow-up on diabetes treatment outcomes in a department of veterans affairs health care system. Diabetes Care. 2001; 24:202-8.
 7. Shea, S. The informatics for diabetes and education telemedicine (IDEATEL) project. Transactions of the American Clinical and Climatological Association. 2007; 118:289-303.
 8. Sperl-Hillen, J, Beaton, S, Fernandes, O, Von Worley, A, Vazquez-Benitez, G, Parker, E, et al. Comparative effectiveness of patient education methods for type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2011; 171(22):2001-10.
 9. Salinero-Fort, MA, Carrillo-de Santa Pau, E, Arrieta-Blanco, FJ, Abanades-Herranz, JC, Martin-Madrazo, C, Rodes-Soldevila, B, et al. Effectiveness of PRECEDE model for health education on changes and level of control of HbA1c, blood pressure, lipids, and body mass index in patients with type 2 diabetes mellitus. BMC public health. 2011; 11:267.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35