Typ 2-diabetes, graviditet

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes, graviditet
 • Åtgärd: Fortsatt behandling med metformin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad och att det vetenskapliga stödet för effekt av åtgärden är otillräckligt. Samtidigt tycks inte behandlingen medföra någon ökad risk för barnet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kvinnor med tablettbehandlad typ 2-diabetes som blir gravida får vanligen byta till insulinbehandling på grund av osäkerheten om huruvida läkemedlen kan ha en negativ påverkan på barnet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes och graviditet

 • tycks användning av metformin inte innebära någon ökad risk för barnet (begränsat vetenskapligt underlag).
 • är underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av fortsatt behandling med metformin

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter för barnet.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det saknas större systematiska studier av effekterna av orala antidiabetika under graviditet. I en metaanalys [1] som omfattar studier som inkluderade såväl kvinnor med diabetes som kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (totalt 407 patienter) var oddskvoten för risk för missbildningar 0,33 (konfidensintervall 0,07–1,56), vilket stöder slutsatsen att risken för missbildningar inte är ökad vid metforminbehandling.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas större systematiska studier av effekterna av orala antidiabetika under graviditet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Gilbert, C, Valois, M, Koren, G. Pregnancy outcome after first-trimester exposure to metformin: a meta-analysis. Fertil Steril. 2006; 86(3):658-63.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Graviditet vid känd diabetes

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94