Insulinbehandlad diabetes

 • Tillstånd: Insulinbehandlad diabetes
 • Åtgärd: Systematisk egenmätning av blodglukos

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden är en nödvändig förutsättning för behandling av tillståndet och en säkerhetsåtgärd för att undivka hypoglykemi.

Kommentar: Gäller både typ 1- och typ 2-diabetes. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Det finns ett flertal olika möjligheter att följa glukoskontrollen vid diabetes. De mest använda och välstuderade metoderna är dels egna blodglukosmätningar med teststickor som avläses med hjälp av en mätare (Self Monitoring of Blood Glucose – SMBG), dels mätning av HbA1c. Egna blodglukosmätningar är patientens instrument för att få insikt i de egna glukosnivåerna i blodet. Det finns flera potentiella syften med egna blodglukosmätningar. De kan dels användas systematiskt, dels sporadiskt i speciella situationer (så kallad riktad mätning), till exempel vid misstanke om hypoglykemi eller i pedagogiskt syfte som en del i patientutbildningen. De systematiska mätningarna består oftast i att man mäter blodglukos före och efter måltid under en eller flera dagar per vecka för att se variationer i blodglukosnivåer under dygnet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid insulinbehandlad diabetes medför systematisk egenmätning av blodglukos större patientnytta än olägenhet (etablerad praxis)

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet och bedöms tillhöra etablerad praxis.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

Litteratur saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94