Diabetes och rädsla för hypoglykemi

 • Tillstånd: Diabetes och rädsla för hypoglykemi
 • Åtgärd: Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för effekt är otillräckligt.

Kommentar: Ökad kunskap är angelägen eftersom alternativa metoder i hög utsträckning saknas för aktuellt tillstånd. Studier pågår.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Oförmåga att uppfatta varningssignaler vid hypoglykemi kan hos patienter med diabetes resultera i allvarliga tillbud av hypoglykemi samt rädsla för hypoglykemi.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetesgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes och rädsla för hypoglykemi

 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av kognitiv beteendeterapi.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade inga relevanta studier som undersöker effekten av KBT vid diabetes och rädsla för hypoglykemi.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

Det saknas litteratur för det givna tillståndet vid det specifika tillståndet.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94