Diabetes och högriskfötter

 • Tillstånd: Diabetes och högriskfötter
 • Åtgärd: Preventiv fotterapi (intervention med strukturerat program som omfattar regelbunden undersökning, fotvård, personal- eller patientundervisning samt skoförsörjning)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på utveckling av fotsår.

Kommentar: Begränsat vetenskapligt underlag, men patientnyttan av att förebygga fotsår är mycket stor.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att åtgärden kan vara särskilt viktigt hos äldre som inte själva observerar symtom. Beakta eventuellt behov av assistans på äldreboenden.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Med högriskfot avses en fot med ökad risk att utveckla fotsår på grund av framför allt neuropati, fotdeformitet eller trauma med varierande grad av perifer kärlsjukdom. Neuropatin bidrar till fotsår genom bortfall av hudsensibiliteten, muskelförtvining med åtföljande fotdeformering och ändrad gångmekanik.

De åtgärder som innefattas i begreppet preventiv fotterapi är regelbunden undersökning av högriskfötter, patient- och personalundervisning, behandling av fotpatologi som förväntas utgöra förstadier till utveckling av fotsår (till exempel sprickor, torr hud, hyperkeratoser), samt ortopedteknisk behandling. Syftet med preventiv fotterapi är att förebygga komplikationer som fotdeformiteter, perifer kärlsjukdom, sprickbildningar i huden, torr hud, hyperkeratoser eller fotsår. Åtgärderna kan också ha som syfte att förebygga diabetesrelaterade amputationer.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes och högriskfötter

 • tycks preventiv fotterapi ha positiv effekt på utvecklingen av fotsår (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks ortopedteknisk behandling med skor eller fotbäddar kunna förebygga fotsår (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Litteratursökningen identifierade fem systematiska översikter [1–5] med randomiserade kontrollerade studier och jämförande kohortstudier med någon form av preventiv strategi mot fotsår. Baserat på tre studier (2 615 patienter), som ingick i de systematiska översikterna, drar vi slutsatsen att preventiv medicinsk fotterapi (intervention med strukturerat program) tycks ha positiv effekt på utvecklingen av fotsår (absolut effekt i medeltal 14 procentenheter lägre) jämfört med kontrollalternativen.

Baserat på två randomiserade kontrollerade studier [6, 7] och tre kohortstudier [8–10] med sammanlagt 947 patienter, medför ortopedteknisk behandling lägre incidens av fotsår (absolut effekt i medeltal 27 procentenheter lägre) jämfört med standardbehandling med konventionella eller egna skor. Inga studier identifierades som undersökt prevention av neuroischemiska eller ischemiska sår (sår med nedsatt cirkulation med eller utan samtidig neuropati), vilket minst 50 procent av dem som har fotsår och diabetes i västvärlden lider av [11, 12]).

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Mayfield, JA, Reiber, GE, Sanders, LJ, Janisse, D, Pogach, LM. Preventive foot care in people with diabetes. Diabetes Care. 1998; 21(12):2161-77.
 2. Valk, GD, Kriegsman, DM, Assendelft, WJ. Patient education for preventing diabetic foot ulceration. Cochrane Database Syst Rev. 2001; (4):CD001488.
 3. Wraight, PR, Lawrence, SM, Campbell, DA, Colman, PG. Creation of a multidisciplinary, evidence based, clinical guideline for the assessment, investigation and management of acute diabetes related foot complications. Diabet Med. 2005; 22(2):127-36.
 4. NICE. Clinical guidelines for Type 2 Diabetes. Prevention and management of foot problems 2004:
 5. Singh, N, Armstrong, DG, Lipsky, BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA. 2005; 293(2):217-28.
 6. Uccioli, L, Faglia, E, Monticone, G, Favales, F, Durola, L, Aldeghi, A, et al. Manufactured shoes in the prevention of diabetic foot ulcers. Diabetes Care. 1995; 18(10):1376-8.
 7. Reiber, GE, Smith, DG, Wallace, C, Sullivan, K, Hayes, S, Vath, C, et al. Effect of therapeutic footwear on foot reulceration in patients with diabetes: a randomized controlled trial. JAMA. 2002; 287(19):2552-8.
 8. Dargis, V, Pantelejeva, O, Jonushaite, A, Vileikyte, L, Boulton, AJ. Benefits of a multidisciplinary approach in the management of recurrent diabetic foot ulceration in Lithuania: a prospective study. Diabetes Care. 1999; 22(9):1428-31.
 9. Busch, K, Chantelau, E. Effectiveness of a new brand of stock 'diabetic' shoes to protect against diabetic foot ulcer relapse. A prospective cohort study. Diabet Med. 2003; 20(8):665-9.
 10. Viswanathan, V, Madhavan, S, Gnanasundaram, S, Gopalakrishna, G, Das, BN, Rajasekar, S, et al. Effectiveness of different types of footwear insoles for the diabetic neuropathic foot: a follow-up study. Diabetes Care. 2004; 27(2):474-7.
 11. Prompers, L, Huijberts, M, Apelqvist, J, Jude, E, Piaggesi, A, Bakker, K, et al. High prevalence of ischaemia, infection and serious comorbidity in patients with diabetic foot disease in Europe. Baseline results from the Eurodiale study. Diabetologia. 2007; 50(1):18-25.
 12. Apelqvist, J. The foot in perspective. Diabetes Metab Res Rev. 2008; 24 Suppl 1:S110-5.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35