Diabetes och erektil dysfunktion

 • Tillstånd: Diabetes och erektil dysfunktion
 • Åtgärd: Behandling med PGE1 tillfört uretralt

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad och åtgärdens effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Erektil dysfunktion hos män med diabetes beror främst på autonom neuropati, det vill säga störningar i de sympatiska och parasympatiska nervsignaler som reglerar blodfyllnad i penis, och därigenom erektionsförmågan.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes och erektil dysfunktion

 • tycks behandling med PGE1 tillfört uretralt öka möjligheten att genomföra samlag (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

PGE1 lokalt tillfört uretralt har studerats i en randomiserad kontrollerad studie [1] omfattande 996 patienter, varav 20 procent med diabetes. Möjligheten att genomföra samlag ökade cirka 3–5 gånger efter behandling. Diabetespatienterna är dock inte särredovisade. Smärta är en vanlig komplikation som minskar andelen män där detta är ett fungerande behandlingsalternativ.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Padma-Nathan, H, Hellstrom, WJ, Kaiser, FE, Labasky, RF, Lue, TF, Nolten, WE, et al. Treatment of men with erectile dysfunction with transurethral alprostadil. Medicated Urethral System for Erection (MUSE) Study Group. N Engl J Med. 1997; 336(1):1-7.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94