Diabetes med symtomgivande karpaltunnelsyndrom

 • Tillstånd: Diabetes med symtomgivande karpaltunnelsyndrom
 • Åtgärd: Behandling med ortos

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden. Det saknas dock vetenskapligt stöd för patientnytta.

Kommentar: Enkel och biverkningsfri åtgärd till en sannolikt låg kostnad. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid diabetes och nervkompression i handleden, kliniskt karpaltunnelsyndrom, kan behandling med ortos vara av värde för val av behandling. Denna granskning syftar till att utvärdera nyttan av behandling med ortos.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad

Vilken effekt har åtgärden?

Vid karpaltunnelsyndrom eller ulnarisnervkompression hos patienter med diabetes ger nattortos en patientnytta som är större än olägenheten (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Litteratursökningen identifierade inga systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier av nervkompressionstillstånd där ortosbehandling studerats eller jämförts mellan patienter med eller utan diabetes. Vi identifierade en systematisk översikt från Cochrane [1] som jämför olika icke-kirurgiska behandlingar (utan steroidinjektioner) vid karpaltunnelsyndrom, men endast en studie [2] i denna översikt har undersökt patienter med diabetes. Cochrane-översikten rapporterar en signifikant förbättring av symtom och funktion hos patienter med karpaltunnelsyndrom efter fyra veckors behandling med ortos nattetid, men ingen av de rapporterade patienterna hade diabetes. Det vetenskapliga underlaget för ortosbehandling vid karpaltunnelsyndrom och andra nervkompressionstillstånd hos patienter med diabetes är otillräckligt.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid karpaltunnelsyndrom eller ulnarisnervkompression hos patienter med diabetes ger nattortos en patientnytta som är större än olägenheten”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. O'Connor, D, Marshall, S, Massy-Westropp, N. Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (1):CD003219.
 2. Ozkul, Y, Sabuncu, T, Yazgan, P, Nazligul, Y. Local insulin injection improves median nerve regeneration in NIDDM patients with carpal tunnel syndrome. Eur J Neurol. 2001; 8(4):329-34.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94