Diabetes med smärtsam neuropati

 • Tillstånd: Diabetes med smärtsam neuropati
 • Åtgärd: Behandling med transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt stöd för effekt av åtgärden och att det finns andra alternativ med stöd för effekt.

Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Det finns ett behov av flera behandlingsalternativ för tillståndet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Diabetesneuropati ger bristande känsel i fötterna som är en av de viktigaste faktorerna bakom svårläkta sår och amputation. Hos en liten grupp patienter uppträder allt svårare smärtor, och vanliga analgetika ger inte tillräcklig lindring. Smärtorna kan bli invalidiserande, speciellt nattetid, och inverka menligt på livskvaliteten. Det finns ett behov av flera behandlingsalternativ för tillståndet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med smärtsam neuropati

 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av behandling med transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
 • ger behandling med transkutan nervstimulering en patientnytta som är större än olägenheten eller sidoeffekter (bedömning inom projektet).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

En fördel med TENS är avsaknaden av allvarliga biverkningar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Behandling med TENS vid smärtsam diabetisk neuropati har beskrivits i tre systematiska översikter [1-3]. Ytterligare en översikt, [4], är inriktad på effekten av TENS vid olika tillstånd men där diabetesneuropati redovisas separat. Slutsatserna i översikterna är att TENS kan vara effektiv och ett säkert alternativ men anger att stora välgjorda studier krävs för att avgöra frågan.

Litteratursökningen identifierade även en RCT som publicerats efter de systematiska översikterna [5]. I denna randomiserades 41 patienter till en dubbelblindad behandling. Man fann ingen skillnad i smärtreduktion mellan grupperna.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas större studier över längre tid med adekvat dubbel-blindning och med uppgifter om effekten på livskvalitet

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Bril, V, England, J, Franklin, GM, Backonja, M, Cohen, J, Del Toro, D, et al. Evidence-based guideline: Treatment of painful diabetic neuropathy: Report of the American Academy of Neurology, the American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine, and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology. 2011; 76(20):1758-65.
 2. Jin, DM, Xu, Y, Geng, DF, Yan, TB. Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on symptomatic diabetic peripheral neuropathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Res Clin Pract. 2010; 89(1):10-5.
 3. Pieber, K, Herceg, M, Paternostro-Sluga, T. Electrotherapy for the treatment of painful diabetic peripheral neuropathy: a review. Journal of rehabilitation medicine : official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine. 2010; 42(4):289-95.
 4. Dubinsky, RM, Miyasaki, J. Assessment: efficacy of transcutaneous electric nerve stimulation in the treatment of pain in neurologic disorders (an evidence-based review): report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2010; 74(2):173-6.
 5. Gossrau, G, Wahner, M, Kuschke, M, Konrad, B, Reichmann, H, Wiedemann, B, et al. Microcurrent transcutaneous electric nerve stimulation in painful diabetic neuropathy: a randomized placebo-controlled study. Pain Med. 2011; 12(6):953-60.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35