Diabetes med konstant symtomgivande kompressionsneuropatier

 • Tillstånd: Diabetes med konstant symtomgivande kompressionsneuropatier
 • Åtgärd: Remiss för ställningstagande till kirurgisk behandling då behandling med ortos varit otillräcklig

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden. Det saknas dock vetenskapligt stöd för patientnytta.

Kommentar: Tillståndet kan innebära smärta och domningar, som inte svarat på enkel behandling och påverkar nattsömn och vardagliga funktioner. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid diabetes och nervkompression i handleden, kliniskt karpaltunnelsyndrom, kan ställningstagande till kirurgisk behandling vara av värde för val av behandling. Denna granskning syftar till att utvärdera nyttan av att ge remiss för ställningstagande till kirurgisk behandling, då behandling med ortos varit otillräcklig.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid karpaltunnelsyndrom eller ulnarisnervkompression hos patienter med diabetes medför öppen kirurgisk behandling en patientnytta som är större än olägenheten (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Litteratursökningen identifierade inga systematiska översikter eller någon randomiserad kontrollerad studie av nervkompressionstillstånd där resultatet av kirurgisk behandling studerats och jämförts hos patienter med eller utan diabetes. Två kohortstudier [1, 2] hittades som undersökt kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom hos patienter med och utan diabetes. Vi kunde inte dra några slutsatser om effekt av åtgärden på basen av dessa studier.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid karpaltunnelsyndrom eller ulinarisnervkompression hos patienter med diabetes medför öppen kirurgisk behandling en patientnytta som är större än olägenheten.” Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Ozkul, Y, Sabuncu, T, Kocabey, Y, Nazligul, Y. Outcomes of carpal tunnel release in diabetic and non-diabetic patients. Acta Neurol Scand. 2002; 106(3):168-72.
 2. Mondelli, M, Padua, L, Reale, F, Signorini, AM, Romano, C. Outcome of surgical release among diabetics with carpal tunnel syndrome. Arch Phys Med Rehabil. 2004; 85(1):7-13.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35