Diabetes hos personer från andra kulturer

 • Tillstånd: Diabetes hos personer från andra kulturer
 • Åtgärd: Kulturellt anpassad patientutbildning i grupp

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på HbA1c samt att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Diabetesutbildning till personer från andra kulturer kräver hänsynstagande till det aktuella kulturmönstret. Kulturell anpassning av utbildningsprogram till personer med diabetes kan omfatta

 • anpassning av språket (tolkstöd eller tvåspråkig lärare tillhörande samma kulturella grupp som patienterna)
 • kulturanpassad kost (kostinslagen i utbildningen anpassas till patientgruppens kostvanor)
 • skrivet material översatt till patientgruppens språk
 • videoinspelningar – lokalt utarbetade
 • utbyte av historier och berättelser mellan olika deltagargrupper

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes hos personer från andra kulturer

 • ger kulturellt anpassade utbildningsprogram cirka 3,3 till 8,7 mmol/mol förbättring av HbA1c (måttlig starkt vetenskapligt underlag)
 • ger kulturellt anpassade utbildningsprogram måttligt positiv effekt på egenvårdsförmåga (måttlig starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen 2008 identifierade en systematisk översikt [1] omfattande elva studier (sju randomiserade kontrollerade studier och fyra före och efter-studier) samt ytterligare två randomiserade kontrollerade studier [2, 3]. Totalt ingick 2 881 patienter med typ 2-diabetes tillhörande olika etniska grupper. Sju av de ingående studierna (1 467 patienter) visar att den kulturanpassade diabetesutbildningen gav i medeltal 1,28 procentenheters förbättring av HbA1c. Sex av studierna (1 081 patienter) visar på smärre förbättringar i egenvårdsförmåga. En systematisk litteraturöversikt från Cochrane [4] publicerad i augusti 2008 bekräftar resultaten.

Vid uppdaterad sökning 2013 hittades ytterligare tre systematiska översikter [5–7]. Sex studier var RCT-studier [8–13] och två hade annan design [14, 15]. Efter genomgång av de elva studierna exkluderades en SÖ [7] på grund av att de flesta studierna publicerats före 2008. En SÖ hade inkluderat endast studier före 2008 [5]. En SÖ [6] hade inkluderat studier publicerade före 2008, utom en [10] som ingår i granskningen. Efter litteratursökningen har ytterligare sex studier [6, 16–20] identifierats men som inte bedöms påverka slutsatserna.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Whittemoore, R. Culturally competent interventions for hispanic adults with type 2 diabetes: a systematic review. Journal of Transcultural Nursing. 2007; 18:157-66.
 2. Guzziardi, E, DeMelo, M, Lee, R, Grace, S. Assessment of two culturally competent diabetes education methods: individual versus individual plus group education in Canadian Portugese adults with type 2 diabetes. Ethnicity and Health. 2007; 12:163-87.
 3. Baradaran, H, Knill-Jones, R, Wallia, S, Rodgers, A. A controlled trial of the effectiveness of a diabetes education programme in a multi-ethnic community in Glasgow. BMC Public Health. 2006; 6:1-9.
 4. Hawthorne, K, Robles, Y, Cannings-John, R, Edwards, AG. Culturally appropriate health education for type 2 diabetes mellitus in ethnic minority groups. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (3):CD006424.
 5. Concha, JB, Kravitz, HM, Chin, MH, Kelley, MA, Chavez, N, Johnson, TP. Review of type 2 diabetes management interventions for addressing emotional well-being in Latinos. Diabetes Educ. 2009; 35(6):941-58.
 6. Nam, S, Janson, SL, Stotts, NA, Chesla, C, Kroon, L. Effect of culturally tailored diabetes education in ethnic minorities with type 2 diabetes: a meta-analysis. The Journal of cardiovascular nursing. 2012; 27(6):505-18.
 7. Wilson, C, Alam, R, Latif, S, Knighting, K, Williamson, S, Beaver, K. Patient access to healthcare services and optimisation of self-management for ethnic minority populations living with diabetes: a systematic review. Health & social care in the community. 2012; 20(1):1-19.
 8. Greenhalgh, T, Campbell-Richards, D, Vijayaraghavan, S, Collard, A, Malik, F, Griffin, M, et al. New models of self-management education for minority ethnic groups: pilot randomized trial of a story-sharing intervention. Journal of health services research & policy. 2011; 16(1):28-36.
 9. Kanaya, AM, Santoyo-Olsson, J, Gregorich, S, Grossman, M, Moore, T, Stewart, AL. The Live Well, Be Well study: a community-based, translational lifestyle program to lower diabetes risk factors in ethnic minority and lower-socioeconomic status adults. Am J Public Health. 2012; 102(8):1551-8.
 10. Kim, MT, Han, HR, Song, HJ, Lee, JE, Kim, J, Ryu, JP, et al. A community-based, culturally tailored behavioral intervention for Korean Americans with type 2 diabetes. Diabetes Educ. 2009; 35(6):986-94.
 11. Osborn, CY, Amico, KR, Cruz, N, O'Connell, AA, Perez-Escamilla, R, Kalichman, SC, et al. A brief culturally tailored intervention for Puerto Ricans with type 2 diabetes. Health education & behavior : the official publication of the Society for Public Health Education. 2010; 37(6):849-62.
 12. Rosal, MC, Ockene, IS, Restrepo, A, White, MJ, Borg, A, Olendzki, B, et al. Randomized trial of a literacy-sensitive, culturally tailored diabetes self-management intervention for low-income latinos: latinos en control. Diabetes Care. 2011; 34(4):838-44.
 13. Spencer, MS, Rosland, AM, Kieffer, EC, Sinco, BR, Valerio, M, Palmisano, G, et al. Effectiveness of a community health worker intervention among African American and Latino adults with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Am J Public Health. 2011; 101(12):2253-60.
 14. Metghalchi, S, Rivera, M, Beeson, L, Firek, A, De Leon, M, Balcazar, H, et al. Improved clinical outcomes using a culturally sensitive diabetes education program in a Hispanic population. Diabetes Educ. 2008; 34(4):698-706.
 15. Pena-Purcell, NC, Boggess, MM, Jimenez, N. An empowerment-based diabetes self-management education program for Hispanic/Latinos: a quasi-experimental pilot study. Diabetes Educ. 2011; 37(6):770-9.
 16. Prezio, EA, Balasubramanian, BA, Shuval, K, Cheng, D, Kendzor, DE, Culica, D. Evaluation of quality improvement performance in the Community Diabetes Education (CoDE) program for uninsured Mexican Americans: results of a randomized controlled trial. American journal of medical quality : the official journal of the American College of Medical Quality. 2014; 29(2):124-34.
 17. Pena-Purcell, NC, Boggess, MM. An application of a diabetes knowledge scale for low-literate Hispanic/Latinos. Health promotion practice. 2014; 15(2):252-62.
 18. Mohamed, H, Al-Lenjawi, B, Amuna, P, Zotor, F, Elmahdi, H. Culturally sensitive patient-centred educational programme for self-management of type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Primary care diabetes. 2013; 7(3):199-206.
 19. Telle-Hjellset, V, Raberg Kjollesdal, MK, Bjorge, B, Holmboe-Ottesen, G, Wandel, M, Birkeland, KI, et al. The InnvaDiab-DE-PLAN study: a randomised controlled trial with a culturally adapted education programme improved the risk profile for type 2 diabetes in Pakistani immigrant women. The British journal of nutrition. 2013; 109(3):529-38.
 20. Chao, YH, Usher, K, Buettner, PG, Holmes, C. Cluster randomised controlled trial: educational self-care intervention with older Taiwanese patients with type 2 diabetes mellitus--impact on blood glucose levels and diabetic complications. Collegian. 2014; 21(1):43-51.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94