/

Nationella riktlinjer för diabetesvård

Nationella riktlinjer för diabetesvård innehåller rekommendationer om riktad screening, prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes och graviditet. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med vård vid diabetes och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Presentationen om riktlinjerna för diabetesvård tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Om riktlinjerna för diabetesvård

Översyn av riktlinjer för diabetesvård

Under 2016 och våren 2017 genomför Socialstyrelsen en översyn av de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Vi publicerar uppdaterade rekommendationer om läkemedelsbehandling samt viktminskande kirurgi i maj 2017.

För de frågor som handlar om läkemedelsbehandling samverkar vi med Läkemedelsverket, som parallellt tar fram behandlingsrekommendationer inom samma område.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

  • Målnivåer för diabetesvård

    Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

  • Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 – Diabetesvård

    Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

  •