/

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom innehåller rekommendationer om effektivt omhändertagande, diagnostik och uppföljning samt olika behandlingar som KBT, antidepressiva läkemedel och ECT. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med vård vid depression och ångestsyndrom och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område. Patientversionen innehåller de rekommendationer som vi tror är de viktigaste för dig som patient eller anhörig.

Pågående revidering av riktlinjerna

Nu pågår en övergripande revidering av riktlinjerna. En remissversion beräknas vara klar hösten 2016.

Revidering av Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram utvärderingar. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.