Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård innehåller rekommendationer om prevention, diagnostik, kirurgi, strål- och läkemedelsbehandling samt omvårdnad och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med vård vid bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Filmen och presentationerna om riktlinjerna vård vid bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.


Speltid: cirka två och en halv minut.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar. 

  • Målnivåer – Nationella riktlinjer för vård vid bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer

    Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

  • Nationell utvärdering 2013 – Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

    Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

  •