Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom
 • Åtgärd: Behandling med zuklopentixol

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för zuklopentixol är begränsat.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med kronisk schizofreni och schizofreniliknande tillstånd ger behandling med zuklopentixol i peroral form

 • en mindre risk för försämrat eller oförändrat tillstånd jämfört med andra FGA (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en mindre risk för behandlingsavbrott jämfört med andra FGA(begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av behandling med zuklopentixol jämfört med risperidon.

Vilka studier ingår i granskningen?

Behandling med zuklopentixol jämfördes med ett annat FGA-preparat i 7 (oförbättrade/försämring) respektive 8 (avbrott) RCT:er med sammanlagt 357 respektive 424 patienter. Studierna (samtliga gjorda för många år sedan och med metodologiska brister) är sammanfattade i en systematisk översikt [1]. Dess­utom innehöll översikten 2 RCT:er med totalt 159 patienter där zuklopentixol jämfördes med risperidon.

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Kumar, A, Strech, D. Zuclopenthixol dihydrochloride for schizophrenia. Schizophrenia bulletin. 2009; 35(5):855-6.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt