Sök i riktlinjerna för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Sök i riktlinjerna vänder sig till dig som arbetar med antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer i riktlinjerna utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Prodromalfas, misstanke om psykosinsjuknande utan tydliga psykossymtom Behandling med antipsykotiska läkemedel FoU
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Behandling med antipsykotiska läkemedel  1
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, extrapyramidala biverkningar vid behandling med annat antipsykotiskt läkemedel än klozapin Byte till behandling med klozapin  7
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, extrapyramidala biverkningar vid behandling med annat antipsykotiskt läkemedel än olanzapin Byte till behandling med olanzapin  2
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, extrapyramidala biverkningar vid behandling med annat antipsykotiskt läkemedel än quetiapin Byte till behandling med quetiapin  5
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Behandling med risperidon  2
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Behandling med olanzapin  2
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Behandling med aripiprazol  5
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Behandling med quetiapin  7
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Behandling med paliperidon  8
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Behandling med haloperidol  7
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Behandling med ziprasidon  8
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Behandling med zuklopentixol  8
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Behandling med sertindol 10
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, nyinsjuknade Behandling med aripiprazol  2
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, nyinsjuknade Behandling med risperidon  2
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, nyinsjuknade Behandling med olanzapin  2
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, nyinsjuknade Behandling med klozapin  9
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, samtidigt missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika Behandling med risperidon i depåform  2
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, suicidalt beteende Behandling med klozapin  1
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott Behandling med haloperidol i depåform  5
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott Behandling med perfenazin i depåform  4
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott Behandling med flufenazin i depåform  4
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott Behandling med olanzapin i depåform  8
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott Behandling med risperidon i depåform  3
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott Behandling med paliperidon i depåform  5
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med annat SGA än aripiprazol Byte till behandling med aripiprazol  3
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med annat SGA än olanzapin Byte till behandling med olanzapin  8
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med aripiprazol Fortsatt behandling med aripiprazol  3
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med klozapin Fortsatt behandling med klozapin  4
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med olanzapin Fortsatt behandling med olanzapin  6
Schizofreni, mycket svårbehandlad och otillräcklig effekt av klozapin Tilläggsbehandling med lamotrigin  8
Schizofreni, mycket svårbehandlad och otillräcklig effekt av klozapin Tilläggsbehandling med risperidon FoU
Schizofreni, svårbehandlade symtom och otillräcklig effekt av andra antipsykotiska läkemedel än klozapin Behandling med klozapin  1

Sök och avgränsa

Kontakt