/

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna är en komplettering av Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd från 2011.

Ladda ner riktlinjerna för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni


Ladda ner riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni


Om riktlinjerna för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni