/

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Dessa riktlinjer innehåller rekommendationer om antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. De är en komplettering av Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd från 2011. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område.

Riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Riklinjerna för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd tillkom 2014 som ett komplement till riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Introduktion till riktlinjerna
(på webbplatsen PsykosR)


Introduktion till riktlinjerna på webbplatsen PsykosR

Rekommendationerna i riktlinjerna
(på webbplatsen PsykosR)


Rekommendationerna i riktlinjerna på webbplatsen PsykosR

Indikatorer för uppföljning av riktlinjerna
(på webbplatsen PsykosR)


Indikatorer för uppföljning av riktlinjerna på webbplatsen PsykosR

Uppföljning av riktlinjerna

Vi gör utvärderingar för att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården.

  • Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni

    Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

  • Nationella riktlinjer – lägesbeskrivning 2016 – Antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
  •