KOL

 • Tillstånd: KOL
 • Åtgärd: Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CAT

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en god förmåga att bedöma aktuellt sjukdomstillstånd och framtida risk för exacerbation. Frågeformuläret är användarvänligt för patient och vårdpersonal.

Kommentar: Kan användas för att gradera KOL enligt GOLD-standard.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid uppföljning av patienter med KOL kan validerade frågeformulär användas för bedömning av hälsostatus och symtom. CAT (COPD assessment test) är ett frågeformulär med åtta frågor som mäter den inverkan KOL har på välbefinnande och dagligt liv.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL kan bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CAT användas för att

 • förbättra bedömningen av patientens aktuella sjukdomstillstånd (begränsat vetenskapligt underlag)
 • bedöma framtida risk för exacerbation och tillfrisknande efter en exacerbation (begränsat vetenskapligt underlag)
 • utvärdera effekterna av rehabiliteringsprogram (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Användbarheten av frågeformuläret CAT vid uppföljning och bedömning av KOL har utvärderats i 1 randomiserad kontrollerad studie och 4 observationsstudier [1-5]. Slutsatserna baseras på 444 personer för förbättrad konsultation, 647 personer för bedömning av exacerbationer och 558 personer för bedömning av effekter av rehabiliteringsprogram.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas randomiserade studier som undersöker om tillgången till denna symtomskala (CAT) vid läkarbesök förändrar och förbättrar patientens symtombehandling och leder till en bättre exacerbationsförebyggande behandling på sikt.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Gruffydd-Jones, K, Marsden, HC, Holmes, S, Kardos, P, Escamilla, R, Dal Negro, R, et al. Utility of COPD Assessment Test (CAT) in primary care consultations: a randomised controlled trial. Prim Care Respir J. 2013; 22(1):37-43.
 2. Mackay, AJ, Donaldson, GC, Patel, AR, Jones, PW, Hurst, JR, Wedzicha, JA. Usefulness of the Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test to evaluate severity of COPD exacerbations. Am J Respir Crit Care Med. 2012; 185(11):1218-24.
 3. Miravitlles, M, Garcia-Sidro, P, Fernandez-Nistal, A, Buendia, MJ, Espinosa de los Monteros, MJ, Molina, J. Course of COPD assessment test (CAT) and clinical COPD questionnaire (CCQ) scores during recovery from exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Health Qual Life Outcomes. 2013; 11:147.
 4. Dodd, JW, Hogg, L, Nolan, J, Jefford, H, Grant, A, Lord, VM, et al. The COPD assessment test (CAT): response to pulmonary rehabilitation. A multicentre, prospective study. Thorax. 2011; 66(5):425-9.
 5. Kon, SS, Dilaver, D, Mittal, M, Nolan, CM, Clark, AL, Canavan, JL, et al. The Clinical COPD Questionnaire: response to pulmonary rehabilitation and minimal clinically important difference. Thorax. 2013.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid KOL