KOL, kronisk bronkit

 • Tillstånd: KOL, kronisk bronkit
 • Åtgärd: Datortomografi, högupplösande

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har stor svårighetsgrad och åtgärden kan påvisa och utesluta andra allvarliga och behandlingsbara lungsjukdomar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Högupplösande datortomografi vid KOL med kronisk bronkit.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL med kronisk bronkit och användning av högupplösande datortomografi

 • korrelerar uppmätt emfysemgrad och luftvägsarea väl med graden av luftvägsobstruktion eller lungfunktionsnedsättning mätt med enkel spirometri (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är uppmätt emfysemgrad och luftvägstjocklek relaterad till frekvensen av KOL-exacerbationer (begränsat vetenskapligt underlag)
 • korrelerar uppmätt emfysemgrad och luftvägstocklek väl med kliniska symtom som dyspné (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Stråldoserna vid datortomografi är högre än vid en lungröntgen. Stråldosen vid högupplösande datortomografi är dock generellt lägre än vid en vanlig datortomografi på grund av tunna snitt och att man inte undersöker hela volymen.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 4 studier, varav 1 är systematisk översikt och 3 är observationsstudier [1-4]. Slutsatserna baseras på 5 083 personer för effektmått lungfunktion, 1 062 personer för effektmått exacerbationer och 463 personer för effektmått dyspné.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta till-stånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Grydeland, TB, Dirksen, A, Coxson, HO, Eagan, TM, Thorsen, E, Pillai, SG, et al. Quantitative computed tomography measures of emphysema and airway wall thickness are related to respiratory symptoms. Am J Respir Crit Care Med. 2010; 181(4):353-9.
 2. Han, MK, Kazerooni, EA, Lynch, DA, Liu, LX, Murray, S, Curtis, JL, et al. Chronic obstructive pulmonary disease exacerbations in the COPDGene study: associated radiologic phenotypes. Radiology. 2011; 261(1):274-82.
 3. Schroeder, JD, McKenzie, AS, Zach, JA, Wilson, CG, Curran-Everett, D, Stinson, DS, et al. Relationships between airflow obstruction and quantitative CT measurements of emphysema, air trapping, and airways in subjects with and without chronic obstructive pulmonary disease. AJR Am J Roentgenol. 2013; 201(3):W460-70.
 4. Xie, X, de Jong, PA, Oudkerk, M, Wang, Y, Ten Hacken, NH, Miao, J, et al. Morphological measurements in computed tomography correlate with airflow obstruction in chronic obstructive pulmonary disease: systematic review and meta-analysis. Eur Radiol. 2012; 22(10):2085-93.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid KOL