Astmasymtom, otillräcklig behandlingseffekt, vuxna

 • Tillstånd: Astmasymtom, otillräcklig behandlingseffekt, vuxna
 • Åtgärd: Utredning för sensorisk hyperreaktivitet med capsaicintest

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden är ny och behöver standardiseras.

Kommentar: Sensorisk hyperreaktivitet är en vanligt förekommande differentialdiagnos som bör beaktas. Korrekt diagnos leder till förbättrad patientförståelse och utsättande av onödig medicinering.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astma med otillräcklig behandlingseffekt kan bero på ett astmaliknande tillstånd. Andra orsaker kan vara sensorisk hyperreaktivitet och kronisk hosta. De senare kan studeras med capsaicinprovokationer.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astmasymtom med otillräcklig behandlingseffekt

 • är antalet hoststötar efter capsaicintest högre hos patienter med sensorisk hyperreaktivitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • har fler patienter med sensorisk hyperreaktivitet (bedömt enligt frågeformuläret CSS-SHR) ett positivt capsaicintest (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Capsaicinprovokationer kan användas för att studera sensorisk hyperreaktivitet, men ytterligare arbete med standardisering med metoden är önskvärt.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 5 randomiserade kontrollerade studier [1-5]. Slutsatserna baseras på 260 personer för antalet hoststötar vid capsaicintest och på 807 personer för positivt capsaicintest. Patienter med luftvägsproblem där astma misstänktes fick inhalera capsaicin och antalet hoststötar mättes för att fånga gruppen med sensorisk hyperreaktivitet respektive kronisk hosta.

Saknas någon information i studierna?

Information om urval av kontrollpersoner, val av brytvärden av capsaicininhalationer, och biverkningar av capsaicininhalationerna saknas i en del av studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Johansson, A, Lowhagen, O, Millqvist, E, Bende, M. Capsaicin inhalation test for identification of sensory hyperreactivity. Respir Med. 2002; 96(9):731-5.
 2. Johansson, A, Millqvist, E, Nordin, S, Bende, M. Relationship between self-reported odor intolerance and sensitivity to inhaled capsaicin: proposed definition of airway sensory hyperreactivity and estimation of its prevalence. Chest. 2006; 129(6):1623-8.
 3. Ternesten-Hasseus, E, Farbrot, A, Lowhagen, O, Millqvist, E. Sensitivity to methacholine and capsaicin in patients with unclear respiratory symptoms. Allergy. 2002; 57(6):501-7.
 4. Ternesten-Hasseus, E, Larsson, C, Larsson, S, Millqvist, E. Capsaicin sensitivity in patients with chronic cough- results from a cross-sectional study. Cough. 2013; 9(1):5.
 5. Pullerits, T, Ternesten-Hasseus, E, Johansson, EL, Millqvist, E. Capsaicin cough threshold test in diagnostics. Respir Med. 2014; 108(9):1371-6.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning