Astma, vuxna

 • Tillstånd: Astma, vuxna
 • Åtgärd: Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret mini-AQLQ

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan förutsäga risk för framtida försämring samt har en god förmåga att utvärdera astmakontroll.

Kommentar: Det finns ett annat frågeformulär (ACT) som är mer användarvänligt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Målsättningen med behandling av patienter med astma är att uppnå fullgod livskvalitet. För bedömning av livskvalitet hos enskilda patienter finns frågeformulär som mini-AQLQ (asthma quality of life questionnaire) framtagna. Hälsorelaterad livskvalitet är ett mycket viktigt patientnära utfall och astmaspecifik livskvalitet ät väldefinierat.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma hos vuxna kan bedömning av hälsostatus med frågeformuläret mini-AQLQ

 • förutsäga framtida exacerbationer vid medelpoäng ≤ 4,7 på mini-AQLQ, och begränsningar i formulärets aktivitetsdomän har störst betydelse (begränsat vetenskapligt underlag)
 • förutsäga en ökad risk för akut sjukhusvård vid medelpoäng ≤ 4,7 på mini-AQLQ (odds ratio 4,6) (begränsat vetenskapligt underlag).

Vid astma uppvisar mini-AQLQ en god korrelation med astmakontroll (begränsat vetenskapligt underlag).

Effekterna bedöms som kliniskt relevanta.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Mini-AQLQ har utvärderats i 4 observationsstudier [1-4]. Slutsatserna baseras på 1 006 personer för akut sjukhusvård hos vuxna, och 1 529 personer för korrelation mellan mini-AQLQ och astmakontroll (ACT eller ATAQ) och 2 680 personer för prediktion av framtida exacerbationer.

Saknas någon information i studierna?

För mini-AQLQ saknas generaliserbara och välgjorda studier på astmapatienter av alla svårighetsgrader med viktiga effektmått som framtida exacerbationer och symtomkontroll.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Schatz, M, Zeiger, RS, Mosen, D, Vollmer, WM. Asthma-specific quality of life and subsequent asthma emergency hospital care. The American Journal Of Managed Care. 2008; 14(4):206-11.
 2. Schatz, M, Mosen, DM, Kosinski, M, Vollmer, WM, Magid, DJ, O'Connor, E, et al. The relationship between asthma-specific quality of life and asthma control. The Journal Of Asthma: Official Journal Of The Association For The Care Of Asthma. 2007; 44(5):391-5.
 3. Chen, H, Gould, MK, Blanc, PD, Miller, DP, Kamath, TV, Lee, JH, et al. Asthma control, severity, and quality of life: quantifying the effect of uncontrolled disease. J Allergy Clin Immunol. 2007; 120(2):396-402.
 4. Schatz, M, Zeiger, RS, Yang, SJ, Chen, W, Crawford, W, Sajjan, S, et al. The relationship of asthma impairment determined by psychometric tools to future asthma exacerbations. Chest. 2012; 141(1):66-72.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid astma