Astma, allergisk, svår, okontrollerad trots behandling steg 4, vuxna och barn ≥ 6 år

 • Tillstånd: Astma, allergisk, svår, okontrollerad trots behandling steg 4, vuxna och barn ≥ 6 år
 • Åtgärd: Miljöåtgärd genom temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en viss positiv effekt på livskvalitet vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad.

Kommentar: Behandling steg 4 innebär hög dos inhalationssteroid samt tilläggsbehandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Mellan 8–10 procent av befolkningen beräknas ha astma, sjukdomen kan delas in i allergisk respektive icke-allergisk astma. Allergisk astma börjar oftast i barndomen, medan icke-allergisk astma är vanligare hos vuxna.

För att minska exponeringen för allergen ges ibland olika råd såsom införandet av madrasskydd, rengöring med kemiska ämnen och dammsugning med speciella filter. Ibland kan det bli aktuellt att förskiva behandling nattetid med en luftrenare med temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) för att underlätta för personer som har en svår allergisk astma trots medicinering och allergensanering. Denna behandling är ännu relativt ny.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid svår och okontrollerad allergisk astma medför luftrening med TLA nattetid

 • en viss ökning av livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en minskning i mängden utandat NO (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar eller oönskade effekter redovisas inte i studierna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen avseende nyttan av luftrenare ingår 2 studier [1, 2]. För effektmåtten hälsorelaterad livskvalitet och NO-mätning ingår 304 personer. Behandlingen bestod av luftrenare med aktiv behandling alternativt luftrenare med placebo.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Behandling med TLA innebär en måttlig till hög kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med inaktiv luftrening (viss evidens).

Referenser

 1. Pedroletti, C, Millinger, E, Dahlen, B, Soderman, P, Zetterstrom, O. Clinical effects of purified air administered to the breathing zone in allergic asthma: A double-blind randomized cross-over trial. Respir Med. 2009; 103(9):1313-9.
 2. Boyle, RJ, Pedroletti, C, Wickman, M, Bjermer, L, Valovirta, E, Dahl, R, et al. Nocturnal temperature controlled laminar airflow for treating atopic asthma: a randomised controlled trial. Thorax. 2012; 67(3):215-21.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid astma