Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Unnitlogu álbmogat

Gulat go ruoŧa unnitlogu álbmogiidda? Dáppe gávnnat dieđuid du vuoigatvuođaid birra.

Don ieš mearredat gulat go unnitlogu álbmogii dahje it – dás lea sáhka gii don leat ja makkár jovkui dus lea gullevašvuohta.

Duogáš lea 2010 unnitlogu álbmot- ja unnitlogugiella láhka. Jagi 1999 Ruoŧa Riikkabeaivi dohkkehii Eurohpáráđi unnitlogu konvenšuvnna ja njuolggadusaid unnitguovllu- dahje unnitlogugielaide. Dán oktavuođas mearriduvvui makkár joavkkut dohkkehuvvojedje Ruoŧa unnitlogu álbmogin.