Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Rijkalasj unneplågo

Jus dujna l tjanos Svieriga rijkalasj unneplågojs muhtemij? Dánna gávna diededimev birra makkir rievtesvuoda dujna li.

Iesj mierreda jus dujna l tjanos rijkalasj unneplåhkuj vaj ij – dat la makkir juohkusijn ietjat identifieri ja dåbdå aktisasjvuodav.

Duogásj la ådå láhka rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra mij fábmuj bådij 2010. Makkir juohkusa ma galggin dåhkkiduvvat rijkalas unneplåhkon lidjin juo åvdebut rijkkabiejves mierredum. Dagáduváj gå Svierik 1999 sebraj Europaráde rábmakonvensjåvnnåj suoje birra rijkalasj unneplågojda ja europa biejadus rijkadajvva –jali unneplågogiela birra.