Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Válde mijájn aktavuodav

Sosiálastivrra Stockholman.

Socialstyrelsen / Sosiálastivrra
106 30 Stockholm
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Ássje Sosiálastivrraj ja dåjmadaklájddiddjáj rájaduvvi webbabälláj Registraturen.

Guossidimadressa

Rålambsvägen 3 (gå åssudahka njuolgadusájda ja låbijda)
Gjörwellsgatan 30 (åssudahka njuolgadusájda ja låbijda)

Telefåvnnå

Veksal: 075-247 30 00 (árggan kl. 08.00–17.00)

Aktugasj giehtadalle

Jus giehtadallijt åtså gudi vásstedi muhtem bájkij åvdås de máhtá åhtsåt aktavuohtaalmatjijt.

Fáksa

075-247 32 52

Gálvvoduossto

Rålambsvägen 5, Stockholm (ággan kl. 08.00–16.00)

Alvvás dáhpádus

Lánndadigge, aktijbargge fábmudagá ja organisasjåvnå vuoseduvvi virggeulmutjij bargon (vb).

Webbagatjálvisá

Dån máhtá vigijt diededit ja vuojnojt vaddet webbasajen mijá webbaåvdåsvásstediddjijda.

Organisasjåvnnånummer

202100–0555