Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Du vuoigatvuođat

Jus don gullot ovtta dan viđa náššuvnnalaš minoritehtaide – juvddálaččat, romerat, sámit, Ruoŧasuopmelaččat dahje duortnuslaččat – nu don leat ožžon nannejuvvon vuoigatvuođaid máŋgga suorggis.

Láhka náššuvnnalaš minoritehtain ja minoritehtagielain siskkilda oanehaččat čuovvovaš vuoigatvuođaid:

  • Buot almmolaš doaimmas lea erenomáš vástu suddjet ja ovddidit du giela ja du kultuvrra.
  • Mánáin lea nannejuvvon riekti ovddidit iežas kultuvrra ja giela.
  • Dus lea riekti oažžut informašuvnna das maid láhka mielddisbuktá dutnje buot hálddahusvirgeolbmuin, dan joavkkus Sosiálastivra.
  • Dihto eavttuiguin virgeolbmuiguin lea geatnegasvuohta doallat aktavuođa duinna suomagillii, meängillii ja sámegillii – geahča fliika Rätten att använda ditt språk.
  • Dearvvaš- ja buohccidivššus ja sosialabálvalusas lea vástu ahte lea bargoveahka gii hupmá suomagiela, meängiela ja sámegiela.
  • Boarrásiin geat orrot hálddahusguovllus lea riekti bargoveaga bálvalussii ja fuolaheapmái geat máhttet hupmat sin giela.
  • Hálddahusvirgeolbmot galget addit náššuvnnalaš minoritehtaide vejolašvuođa váikkuhit jearaldagain mat guoskkahit sin, ja guhkas go vejolaš ráđđádallat sin organisašuvnnaiguin dakkár jearaldagain.