Sinun oikeuet

Jos sie kuulut johonki viiestä kansalisesta minuriteetistä – juutalaiset, roomit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset eli torniolaaksolaiset – niin sie olet saanu paremat oikeuet monela alala.

Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä tarkottaa lyhysti ette sulla oon nämät oikeuet:

  • Kaikila julkisilla toiminoila oon erityinen vastuu suojata ja eesauttaa sinun kieltä ja sinun kulttuuria.
  • Lapsila oon vahvempi oikeus saa kehittää ommaa kulttuuria ja kieltä.
  • Sulla oon oikeus saa informasuunia siittä mitä laki merkittee sulle kaikilta hallintoviranomhaisilta, joista Sosiaalihallitus oon yks.
  • Joissaki taphauksissa viranomhaisilla oon velvolisuus komyniseerata sinun kans suomeksi, meänkielelä ja saamen kielelä – katto fliikkiä Oikeus käyttää sinun kieltä (Rätten att använda ditt språk).
  • Terhveys- ja siukkahoiola ja sosiaalipalvelulla oon vastuu siittä ette heilä oon saatavilla pärsunaalia jokka ossaavat suomea, meänkieltä ja saamen kieltä.
  • Vanheemilla ihmisillä jokka asuvat jollaki hallintoaluheela oon oikeus saa palvelua ja huolenpitoa pärsunaalilta joka ossaa heän kieltä.
  • Hallintoviranomhaisitten pittää antaa kansalisile minuriteetile maholisuus vaikuttaa kysymyksissä jokka koskevat heitä, ja niin pitkäle ko maholista neuotella heän orkanisasuunitten kans semmosissa kysymyksissä.