Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Sinun oikeuet

Jos sie kuulut johonki viiestä kansalisesta minuriteetistä – juutalaiset, roomit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset eli torniolaaksolaiset – niin sie olet saanu paremat oikeuet monela alala.

Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä tarkottaa lyhysti ette sulla oon nämät oikeuet:

  • Kaikila julkisilla toiminoila oon erityinen vastuu suojata ja eesauttaa sinun kieltä ja sinun kulttuuria.
  • Lapsila oon vahvempi oikeus saa kehittää ommaa kulttuuria ja kieltä.
  • Sulla oon oikeus saa informasuunia siittä mitä laki merkittee sulle kaikilta hallintoviranomhaisilta, joista Sosiaalihallitus oon yks.
  • Joissaki taphauksissa viranomhaisilla oon velvolisuus komyniseerata sinun kans suomeksi, meänkielelä ja saamen kielelä – katto fliikkiä Oikeus käyttää sinun kieltä (Rätten att använda ditt språk).
  • Terhveys- ja siukkahoiola ja sosiaalipalvelulla oon vastuu siittä ette heilä oon saatavilla pärsunaalia jokka ossaavat suomea, meänkieltä ja saamen kieltä.
  • Vanheemilla ihmisillä jokka asuvat jollaki hallintoaluheela oon oikeus saa palvelua ja huolenpitoa pärsunaalilta joka ossaa heän kieltä.
  • Hallintoviranomhaisitten pittää antaa kansalisile minuriteetile maholisuus vaikuttaa kysymyksissä jokka koskevat heitä, ja niin pitkäle ko maholista neuotella heän orkanisasuunitten kans semmosissa kysymyksissä.