Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Duv rievtesvuoda

Jus dån gullu aktaj vidát rijkasasj unneplågojda – juvdá, roma, sáme, Svieriksuomaga jali duornusliegega – de la oadtjum nannidum rievtesvuodajt moatten bájken.

Láhka rijkasasj unneplågoj ja unneplåhkogielaj birra oanegattjat merkaj dujna li tjuovvo rievtesvuoda:

  • Gájkajn almulasj dåjmajn la sierra åvdåsvásstádus suoddjit ja åvddånahttet duv gielav ja kultuvrav.
  • Mánájn la nannidum rievtesvuohta kultuvrasa ja gielasa åvdedit.
  • Dujna l rievtesvuohta diededimijt tjuottjudusfábmudagájs, degu Sosiálastivras oadtjot vaj diedá majt láhka dunji merkaj.
  • Muhtem åvddålbiejadusáj sinna li fábmudagájn välggogisvuohta dujna ságastit suomagielav, meängielav ja sámegielav – gehtja sjkihttjev Riektá ietjat gielav ávkkit.
  • Varresvuohta- ja skihpasujton ja sosiáladievnastusán la åvdåsvásstádus barggijt adnet gudi suomagielav, meängielav ja sámegielav máhtti.
  • Vuorrasap årrojn tjuottjudusguovlon la rievtesvuohta dievnastussaj ja sujttuj barggijs gudi sijá gielav ságasti.
  • Tjuottjudusfábmudagá galggi rijkasasj unneplågojda máhttelisvuodav fábmuj vaddet ássjijn ma sidjij guosski, ja guhkás máhttelis rádedit sijá organisasjåvnåj dakkir ássjijn.