Sinun oikeutesi

Jos kuulut johonkin Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä – juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset tai tornionjokilaaksolaiset – oikeuksiasi on vahvistettu usealla alueella.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä merkitsee lyhyesti sitä, että sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Kaikella julkisella toiminnalla on erityinen vastuu kielesi ja kulttuurisi suojelemisessa ja edistämisessä.
  • Lasten oikeutta kehittää kulttuuriaan ja kieltään on vahvistettu.
  • Sinulla on oikeus saada tietoa lain merkityksestä sinulle itsellesi kaikilta hallintoviranomaisilta, mm. sosiaalihallitukselta.
  • Viranomaisilla on tietyin edellytyksin velvollisuus kommunikoida kanssasi suomeksi, meänkielellä ja saameksi – katso välilehti Rätten att använda ditt språk (Oikeus oman kielen käyttöön).
  • Terveyden- ja sairaanhoidolla sekä sosiaalipalvelulla on vastuu siitä, että henkilökuntaan kuuluu suomea, meänkieltä ja saamea osaavia henkilöitä.
  • Tietyn kielen hallintoalueella asuvilla vanhuksilla on oikeus heidän omaa kieltään puhuvan henkilökunnan antamiin palveluihin ja hoitoon.
  • Hallintoviranomaisten tulee antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja neuvotella sellaisista asioista vähemmistöjen edustajien kanssa mahdollisimman paljon.