Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Sinun oikeutesi

Jos kuulut johonkin Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä – juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset tai tornionjokilaaksolaiset – oikeuksiasi on vahvistettu usealla alueella.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä merkitsee lyhyesti sitä, että sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Kaikella julkisella toiminnalla on erityinen vastuu kielesi ja kulttuurisi suojelemisessa ja edistämisessä.
  • Lasten oikeutta kehittää kulttuuriaan ja kieltään on vahvistettu.
  • Sinulla on oikeus saada tietoa lain merkityksestä sinulle itsellesi kaikilta hallintoviranomaisilta, mm. sosiaalihallitukselta.
  • Viranomaisilla on tietyin edellytyksin velvollisuus kommunikoida kanssasi suomeksi, meänkielellä ja saameksi – katso välilehti Rätten att använda ditt språk (Oikeus oman kielen käyttöön).
  • Terveyden- ja sairaanhoidolla sekä sosiaalipalvelulla on vastuu siitä, että henkilökuntaan kuuluu suomea, meänkieltä ja saamea osaavia henkilöitä.
  • Tietyn kielen hallintoalueella asuvilla vanhuksilla on oikeus heidän omaa kieltään puhuvan henkilökunnan antamiin palveluihin ja hoitoon.
  • Hallintoviranomaisten tulee antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja neuvotella sellaisista asioista vähemmistöjen edustajien kanssa mahdollisimman paljon.