Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Dina rättigheter

Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna – judar, romer, samer, Sverigefinnar eller tornedalingar – så har du fått stärkta rättigheter på flera områden.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du har följande rättigheter:

  • All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och främja ditt språk och din kultur.
  • Barn har en förstärkt rätt att utveckla sin kultur och sitt språk.
  • Du har rätt att få information om vad lagen innebär för dig av alla förvaltningsmyndigheter, däribland Socialstyrelsen.
  • Under vissa förutsättningar har myndigheter skyldighet att kommunicera med dig på finska, meänkieli och samiska – se fliken Rätten att använda ditt språk.
  • Hälso- och sjukvård och socialtjänst har ansvar för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska.
  • Äldre som bor i ett förvaltningsområde har rätt till service och omvårdnad av personal som kan tala deras språk.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem, och så långt det är möjligt samråda med deras organisationer i sådana frågor.