Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Kava aschar fann vorsnos

Akaj jurar diro janepha baschi vorsnos service pre dolle nationelli tiknomanischens rackelpha.

Baschi diro aschar pre jick prekerrande kerrandepha pre Socialikeret, sav kammar diro nickli kutti momentis hortan te rackla ninna vorsnos pre diros solus racklepha, ninna mojjen ir randrat. 

Kava aschar baschi diro racklar meänkieli, finska ir samiska. Diro kerrandepha mustula kamma tavande to kohnn attjer kerrandethemm gla kava racklephan. Palla diro kerrandepha aschar jeck kerrande sav oaschar doj, ir palla te diro solus aschar boddrad doj. Akaj nasht diro jura baschi diro boddrar an jick kerrandethemm.

Dova kerrandepha savo dolle glaneast nacht ascha baschi aschar ushalifriggor, themmeske-lover – hilprepha, ta kerrandepha an hortepha roderit.

Dolle nacht tasa ascha vaver momentis karna diro fussa tokerrande to kava service, baschi diro voltrar kamma avri allmeni iller. Baschi diro tji aschar opotto – frigga!

Ovaro formeri attjer service

Diro nacht randra jick iller baschi bescha e-iller to vorsnos pre diro racklepha. An kavva falli tjinnar vorsnos meng fann randrarmanich savo prealrandrar gla te svardara diro. Dolle nacht le jick  vecki glanske diro iller aschar prealrandrat ta diro fussar svardara.

Pre duriaretjiro avar diro nachta brukfara diro solus racklepha ninna direkti – rackel ninna vorsnos mengare ninna jick prealracklare (tolk). Vorsnos janar tjii nii karna vorsnos kammat kerrat kava.