Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Tämä jällaa meän tykönä

Tästä löyät informasuunia meän kansalisitten vähemistökielitten palveluista.

Jos olet osana Sosiaalistyyrelsin kans käynissä olevasta asiasta sulla on maholisuus tietyissä raamissa oikeus ottaa yhteyttä meihin sinun omala kielelä, suulisesti eli kirjotettuna.

Tämä jällaa jos puhut meänkieltä, suomea eli saamea. Sinun asiala häätyy kans olla kosketuksia johonki näitten kielitten hallintoalueeshiin, esimerkiks ette asia koskee toimintaa joka on sielä, eli ette sie itte asut sielä. Tässä saatat kattoa jos asut yhessä hallintoalueessa.

Asiat mikkä saattavat koskea on oikeusuuskysymyksiä, valtionpiitraakia, ja asioita oikeus neuvostossa.

Se saattaa olla muitaki tapahtumia kun saatat käyttää tämän palvelun, esimerkiks jos haluat saa ulos ylheisen tokymentin. Jos olet epävarma – kysy!

Erinlaisia palveluja

Sie saatat kans kirjottaa preiviä eli lähättää e-postia meile sinun omala kielelä. Niissä tapahtumissa met käytämä käänösfirmaa jonka kautta met vastaama. Se saattaa mennä muutama viikko ennenku sinun tokymentit on käänettynä ja sie saat vastauksen.

Suunittelema ette sie saatat käyttää sinun ommaa kieltä tulkin kautta kontaktissa meitten työläisitten kans. Met emmä justhiins nyt tiä koska se on toteutettu.