Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Fámon midjij

Dánna gávna diededimev mijá dievnastusá birra rijkalasj unneplågogielajn.

Jus la oassebielle ájggeguovddelis ássjen  Sosiálastivran, de dujna l muhtem vidjurijn rievtesvuohta mijájn aktavuodav válldet ietjat gielan, njálmálattjat jali tjálalattjat.
 
Fámon la jus meängielav, suomagielav jali sámegielav ságasta. Duv ássjen hähttu aj tjanos årrot tjuottjudusguovlojs muhtemij dájda gielajda, buojkulvissan gå ássje guosská doajmmaj mij danna gávnnu, jali danen gå iesj åro dåppe. Dánna máhtá vuojnnet jus åro tjuottjudusguovlon.

Ássjijda majda åvdemusát guosská li dåkkimássje, stáhtadoarjja, ja ássje riektálasj ráden.
 
Gávnnutji dávk aj ietjá bále gå dáv dievnastusáv vatteduvá, buojkulvissan jus sidá almulasj ássjetjállagav rávkkat. Jus la juorbbá – gatjáda!

Dievnastusá umasslágasj háme

Máhtá aj tjállet brevav jali rádjat e-påvståv midjij ietjat gielan. Vásstedittjat dajt viehkev jårggåliddjedåjmadagás oadtjop. Muhtem vahko duogen li duv ássjetjállaga jårggålum ja vásstádusáv oattjo.
 
Åvddålij guovlluj máhtá ietjat gielav adnet njuolggaaktavuodajn mijá barggij dålkå baktu. Ep uddnik diede goassa l tjadádum.